WELKOM

PRIVACY

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper) links, zijn eigendom van de GriekseAdvocaten.com Het is niet toegestaan om de site of een gedeelte daarvan openbaar te maken, op te slaan of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftlijke toestemming van DeGriekseAdvocaten.com. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Hoewel de website DeGriekseAdvocaten.com met zorg is samengesteld, is DeGriekseAdvocaten.com niet verantwoordelijk voor eventuele zat- of typefouten. Alle informatie op deze website wordt door DeGriekseAdvocaten.com met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/óf aangepast. DeGriekseAdvocaten.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deudelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderzins. Hoewel DeGriekseAdvocaten.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DeGriekseAdvocaten.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden

Bekijk meer
MENU

over mij